Petr Kropáč - ELEKTRO

Petr Kropáč

Bojovníků za svobodu 11
78501 Šternberk
Pracovní doba: PO - PÁ - 7,00 - 16,00
775 580 220
kropac@kropacelektro.cz

Co to jsou požární hlásiče a jaké druhy existují?

22.03.2009 17:47

 

Co jsou to požární hlásiče?
Požární hlásiče obecně jsou elektronické prvky (snímače), které na základě vyhodnocení okolí své instalace aktivují výstražné systémy v případě vzniku požáru. Spouštěcím momentem poplachu je buď vývin kouře nebo zvýšení teploty okolí. Používané názvy jako čidla, detektory, hlásiče jsou totožné pro označování těchto prvků. Hlásiče jsou buď autonomní, to znamená, že na základě impulzu od vnitřního snímače aktivují vlastní výstražný systém nebo jsou nainstalované samostatné snímače a signál od nich je přiveden do ústředny (místa trvalého dozoru), z nichž následují další kroky k likvidaci ohniska požáru.

Pro lokalizaci zahoření se v praxi používají 3 druhy snímačů:
a) optický
b) teplotní
c) lineární

Optický snímač pracuje na fotoelektronickém principu, t.j. reaguje na rozdílné zabarvení okolí v důsledku vývinu kouře, a to i ve tmě. Teplotní snímač vydá povel při teplotě vyšší než 60°C nebo rychlé změně teploty okolí (např. z 20° na 40°C). Lineární hlásiče se využívají ve velkých průmyslových provozech, kde by instalování mnoha lokálních snímačů bylo zbytečně nákladné. Spouštěcí situací alarmu pro tyto systémy je přerušení infračerveného paprsku dýmem mezi vysílačem a přijímačem v podstropním prostoru.


Hlásič kouře

Jaké druhy hlásičů existují, dostupnost, trvanlivost, cena, kdo namontuje?
Hlásič kouře bude muset být instalován podle nové vyhlášky Ministerstva vnitra č. 23/2008 Sb., částka 10 o technických podmínkách požární ochrany staveb i u obytných a rodinných domů, jejichž výstavba, resp. projektování nebo zásadní rekonstrukce budou zahájeny po datu účinnosti vyhlášky, tedy 1.7.2008. Tyto přístroje reagují na kouř vycházející z ohniska požáru již ve stadiu doutnání a aktivují vlastní poplachové vybavení. Dlouhodobé statistiky dokládají, že k převážné většině požárů v obytných domech dochází v noci, kdy ve spánku není lidský čich aktivní. Přístroje tohoto typu s obchodním označením Busch-Rauchalarm® dodává např. ABB Elektro-Praga.


Releový modul ABB EPJ

V hlásiči se spustí zvukový alarm. Přerušovaný signál o síle 85dB je velmi nepříjemný a spící organizmus spolehlivě upozorní na nebezpečí. Přístroj je napájený z 9V baterie, která se dodává spolu s hlásičem, a je tedy nezávislý na síťovém napájení. Baterie má životnost 10 let. Samotestovací funkcí je pokles napětí z baterie s předstihem avizován určitou skladbou zvukových a optických signálů. Součástí hlásiče je testovací tlačítko, jímž lze manuálně prověřit kdykoliv funkčnost. Po odeznění podnětu aktivace, tedy uhašení požáru, se zvukový alarm cca po 30 sekundách vypne a přístroj je připraven pro vyhodnocení další změny. Ve smyslu nové vyhlášky postačí jediný přístroj v části vedoucí k východu z bytu je-li podlahová plocha do 150m2.

Přístroje Busch-Rauchalarm jsou však použitelné i pro rozsáhlejší instalace a signalizací lze ošetřit podstatně větší prostory jako jsou vícepatrové obytné a rodinné domy nebo veřejné budovy. Vestavnými komunikačními moduly je možné propojit více přístrojů mezi sebou. Poplach při vývinu kouře v jedné místnosti je současně vydán hlásiči ve všech ostatních prostorách kde jsou namontovány. Smyslem tohoto propojení v síti je upozornění i z odlehlejších prostor objektu pokud by signál alarmu nebyl přes svou razanci slyšitelný.

Toto propojení je možné u přístrojů ABB dvojím způsobem:
Jsou-li hlásiče osazeny reléovými moduly (nejsou součástí přístroje a pořizují se jako doplňkové příslušenství), lze vedením propojit až 40 hlásičů. Komfortnějším řešením nebo v případě dodatečné instalace je přidání modulů bezdrátových. Komunikace je pak zajištěna rádiovým signálem, a to mezi neomezeným počtem přístrojů. Instalování modulů je díky shodné 5ti kolíkové patici vyměnitelné. Rozmístění hlásičů kouře je kategorizováno jako a) minimální a b) optimální.


Bezdrátový modul ABB EPJ

Popsané hlásiče kouře je možné zakoupit ve velkoobchodech s elektromateriálem, které jsou smluvními partnery ABB (jejich seznam najdete na www.abb-epj.cz ) nebo objednat u jejich maloobchodních prodejců. Cena základního přístroje hlásiče ABB je 800–900,-Kč. K namontování samostatného přístroje není nutná odborná firma. Tím, že není připojen k elektrické síti, stačí podle návodu k instalaci a používání jeho mechanické připevnění na strop.