Petr Kropáč - ELEKTRO

Petr Kropáč

Bojovníků za svobodu 11
78501 Šternberk
Pracovní doba: PO - PÁ - 7,00 - 16,00
775 580 220
kropac@kropacelektro.cz

Od 1. července 2008 platí vyhláška „O technických podmínkách požární ochrany staveb“

10.04.2009 19:33

 

Detektor kouře - Argus

 

Od 1. července 2008 platí vyhláška „O technických podmínkách požární ochrany staveb“ (zákon 23/2008 Sb.), která nařizuje vybavit nové bytové domy, rodinné domy, ale i stavby pro rodinnou rekreaci zařízením autonomní detekce a signalizace, tedy tzv. hlásiči kouře. K nejmodernějším a nejspolehlivějším produktům z této oblasti patří hlásiče kouře ARGUS.

Hlavním důvodem zpřísnění nového stavebního zákona je ochrana životů a zdraví. Podle statistik zemře při požárech téměř 70 procent lidí v nočních hodinách, protože ve spánku jsou čichové smysly člověka utlumeny. Kouřové hlásiče pracují na principu rozptylu záření na částicích kouře a jsou proto schopny detekovat kouř dříve než je jeho koncentrace nebezpečná lidem. Varovná zvuková i světelná signalizace tak včas zareaguje na vznikající požár. Jednotlivé typy hlásičů kouře této značky se pak liší druhem napájení, zdrojem mohou být buď baterie nebo elektrický proud 230 V.

Výhodou produktů Argus je jejich jednoduché síťové propojení. U rozlehlejších domů je nutné zapojit více hlásičů, které mezi sebou vzájemně komunikují. To znamená, že objeví-li se kouř ve sklepních místnostech, hlásiče se postupně spustí až například do podkroví domu, kde jsou ložnice.

Kouřovými hlásiči Argus přitom mohou být vybaveny i starší domy či byty, kde již nelze jednotlivé prvky propojit klasickými elektrickými kabely. Hlásiče Argus Connect napájené bateriemi jsou mezi sebou spolehlivě propojeny pomocí zabezpečené frekvence na 868 MHz. Jakmile hlásič zjistí kouř, vyšle rádiový signál ostatním kouřovým hlásičům a ty spustí včas alarm tak, aby byl dostatek času na opuštění objektu.