Petr Kropáč - ELEKTRO

Petr Kropáč

Bojovníků za svobodu 11
78501 Šternberk
Pracovní doba: PO - PÁ - 7,00 - 16,00
775 580 220
kropac@kropacelektro.cz

Používání elektrického vytápění

24.06.2009 03:48

 

Přišla za mnou spolužačka se poradit s výběrem topení do jejich rekonstruovaného bytu. Říkala, že se již ptala různých známých zda je vhodnější plyn, či elektrika. Každý jí odpověděl něco jiného. Tak si přišla postěžovat za mnou. Uvařila jsem dvě kávy a začaly jsme se hrabat v manželově knihovně. Samozřejmě něco o tom vím, ale pořád je lepší své tvrzení podložit také názorem třetí strany ...

Používání elektrického vytápění

Elektrické vytápění jako každé je samozřejmě hospodárné jen tehdy, jsou-li místnosti dobře tepelně izolovány. Přenos tepla z topných těles do okolí se uskutečňuje buď kontaktně (prouděním vzduchu) nebo zářením (sáláním).

Při konvekčním přenosu tepla přenáší teplo vzduch. Tento způsob je využit např. u akumulačních kamen. Výkony topných těles jsou navrhovány podle objemu (kubaturu) vytápěných místností (viz tabulka).

Doporučené výkony při konvekčním vytápění místností
objem místnosti v m3 příkon ve W/m3
10 až 50 80
51 až 100 60 až 80
101 až 150 40 až 60
nad 150 40

Při vysoké teplotě topných těles (například do ruda rozžhavených topných odporů) převažuje vyzařující energie nad energií přenášenou proudem vzduchu. Výhodou podobných tepelných zářičů je okamžitý efekt a doporučuje se 100W výkonu/ 1m2 podlahové plochy vytápěného prostoru.

Elektrická akumulační kamna mívají různá odporová topná tělesa. Ta ohřívají kamenné nebo keramické desky v době nízkého tarifu (levnější) elektrické energie (špatně označováno jako noční proud).

Pokud termostat vydá povel topit, začne ventilátor prohánět vzduch kolem rozehřátých desek a horký vzduch proudí do místnosti.

Vytápění akumulačními kamny reguluje obvykle vnitřní regulační systém. Regulátor ohřevu akumulačního jádra zohledňuje zbytkové teplo i venkovní teplotu. Pokojový termostat pak reguluje odběr tepla proudícím vzduchem.

Dnes se tento způsob používá především u objektů před rekonstrukcí. V novostavbách obvykle nejsou plánovány přímotopné konvektory nebo akumulační kamna. Častým dotazem bývá, zda není topení plynem levnější. Odpověď není jednoduchá.
Zjednodušeně řečeno oba způsoby si tržně hlídají velice podobnou cenu za pořízení a náklady.
Je vhodné navštívit projektanta topenáře. Ten na základě stavebních informací vypočítá ztráty a ti dobří i spočítají různé varianty. Nejhorší je se ptát známého čím topí, když ten bydlí v úpně jiném typu budovy než vy.